poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: PL: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca| CZ: Magdaléna
Glos Live
/
Nahoru

Redakcja

Tomasz Wolff
Tel.: 775 700 892
E-mail: wolff@glos.live

redaktor naczelny

Janusz Bittmar
Tel.: 775 700 895
E-mail: bittmar@glos.live

zastępca redaktora naczelnego

Szymon Brandys
Tel.: 775 700 898
E-mail: brandys@glos.live

redakcja nowych mediów

Danuta Chlup
Tel.: 775 700 891
E-mail: danuta.chlup@glos.live

dziennikarka

Łukasz Klimaniec
Tel.: 775 700 893
E-mail: klimaniec@glos.live

dziennikarz

Beata Schönwald
Tel.: 775 700 896
E-mail: beata.schonwald@glos.live

dziennikarka, spec. ds. reklamy

Norbert Dąbkowski
Tel.: 775 700 890
E-mail: dabkowski@glos.live

fotoreporter i grafik

Wydawca

Marek Słowiaczek
Tel.: 775 571 733
E-mail: slowiaczek@glos.live

prezes spółki POL-PRESS

Redakcja