poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: PL: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca| CZ: Magdaléna
Glos Live
/
Nahoru

Paszporty ratujące życie | 31.12.2021

W Polsce dobiega dziś końca Rok Grupy Ładosia, którą w latach okupacji niemieckiej tworzyli polscy dyplomaci w celu ratowania Żydów przed zagładą. Ich działalność dokumentuje multimedialna wystawa przygotowana przez Instytut Pileckiego, zatytułowana „Paszporty życia”. Jesienią z inicjatywy Centrum Polskiego działającego przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej gościła przez miesiąc w trzynieckim kinie „Kosmos”. Od 10 stycznia do 5 lutego będzie ją można obejrzeć w jabłonkowskim centrum JACKi.

Ten tekst przeczytasz za 1 min. 15 s
Wystawa „Paszporty życia” jest adresowana głównie do czeskiego odbiorcy. Fot. BEATA SCHÖNWALD

– Ekspozycja ta, chociaż dotyczy polskiej historii, jest zaadresowana głównie do czeskojęzycznego odbiorcy. Instytut Pileckiego przygotował ją w kilku wersjach językowych, w tym również czeskiej. Zanim przywieźliśmy ją na Zaolzie, została już zaprezentowana między innym w Pradze i Brnie – wyjaśnia Mariusz Chybiorz z Centrum Polskiego Kongresu Polaków.

Grupa Aleksandra Ładosia nazywana jest również Grupą Berneńską, jako że jej działalność była związana z placówką dyplomatyczną w stolicy Szwajcarii. Razem z Ładosiem współtworzyli ją polscy dyplomaci Stefan Jan Ryniewicz, Konstanty Rokicki, Juliusz Kühl oraz liderzy organizacji żydowskich Chaim Eiss i Abraham Silberschein. W latach 1941-1945 zorganizowali oni tajny system pozyskiwania blankietów paszportowych i wydawania poświadczeń, zaś sam konsul Rokicki wypełnił prawie połowę dokumentów. Pomocą objęto blisko 10 tys. osób narodowości żydowskiej, które mogły się odtąd wykazywać obywatelstwem m.in. Paragwaju, Hondurasu, Haiti czy Peru. Latynoamerykańskie paszporty przemycano do okupowanej Europy, w tym do niemieckich gett na ziemiach polskich. Legitymując się takimi dokumentami, Żydzi unikali wywózek do niemieckich obozów zagłady.Może Cię zainteresować.