czwartek, 22 lutego 2024
Imieniny: PL: Małgorzaty, Marty, Nikifora| CZ: Petr
Glos Live
/
Nahoru

Czeski Cieszyn: Konwent Prezesów o blaskach i cieniach posiadania  | 29.11.2023

Z udziałem 32 przedstawicieli kół miejscowych odbył się w środowe popołudnie (29 listopada) ostatni w tym roku Konwent Prezesów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Jakkolwiek – co zauważyła prezes związku Helena Legowicz – chodzi o organizację, której głównym zadaniem jest szerzenie kultury i oświaty, obrady zdominowały sprawy gospodarcze i finansowe. 

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
Prezesi miejscowych kół przyjęli projekt budżetu na 2024 rok. Fot. BEATA SCHÖNWALD
Pierwszą z nich było przedstawienie i uchwalenie budżetu PZKO na przyszły rok z uwzględnieniem zgłoszonych projektów dotacyjnych zarówno miejscowych kół, jak i Zarządu Głównego.  O ile projekt przyszłorocznego budżetu związku nie budził sprzecznych opinii, o tyle inaczej miała się rzecz z Domem Polskim PZKO przy ul. Bożka 16 w Czeskim Cieszynie.  

– Na Zjeździe PZKO pod koniec 2021 roku zobowiązano Zarząd Główny w uchwale zjazdowej do poszukiwania środków na remont tego obiektu. Są z tym ogromne kłopoty i mamy problemy z utrzymaniem tego domu – wprowadziła obecnych w temat Helena Legowicz.  

Poinformowała, że obiekt przynosi straty, a równocześnie wymaga remontów, na które Zarządowi Głównemu nie udaje się pozyskiwać dotacji. Powodem takiego stanu rzeczy jest zaś to, że w tym samym czasie ZG PZKO otrzymuje dofinansowanie na remont budynku przy ul. Strzelniczej w Czeskim Cieszynie, czyli tzw. Fasalówki. W tej sytuacji wiceprezes PZKO Andrzej Suchanek zaproponował, żeby stopniowo rozważać przepisanie tego obiektu na któreś koło PZKO lub inną polską organizację, która zaopiekowałaby się nim i jako odmienny subiekt miałaby większą szansę na uzyskanie dotacji na potrzebne inwestycje.

Pozbycie się tego budynku, w którym ma swoją siedzibę MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum i odbywają się w nim regularne próby zespołów „Rytmika” i „Olza”, byłoby bowiem ostatecznym rozwiązaniem oraz – jak podkreśliła prezes tego koła Małgorzata Rakowska – ogromną stratą dla polskiej społeczności na Zaolziu. Niemniej jednak zabrzmiały również głosy, że na sprawę należy patrzeć realistycznie i w perspektywie przyszłości.  

Helena Legowicz opowiedziała również o postępach remontu budynku przy ul. Strzelniczej, który będzie kontynuowany również w przyszłym roku, a ze względu na inflację i kurs złotego wymaga oszczędności. Przedstawiciele kół PZKO dowiedzieli się również o terminie przyszłorocznego Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w RC. Związek jako całość będzie reprezentować na nim 80 delegatów. Większość z nich wyłonią spośród swoich członków miejscowe koła. 


Może Cię zainteresować.