poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: PL: Henryka, Igi, Włodzimierza| CZ: Jindřich
Glos Live
/
Nahoru

Z redakcyjnej poczty: Murem za Henrykiem Jasiczkiem | 09.05.2024

23 kwietnia odbyło się zebranie członkowskie MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum. W trakcie dyskusji poruszony został temat ewentualnego patrona Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. Ewa Sikora poinformowała członków o rozmowie, jaką wraz z prezes Małgorzatą Rakowską odbyła z dyrektorem Markiem Gryczem. 

Ten tekst przeczytasz za 2 min.
Henryk Jasiczek, poeta, prozaik, dziennikarz. Fot. ARC/AI/koloryzacja Capcut

Tomasz Pustówka, który wcześniej uczestniczył w zebraniu Macierzy Szkolnej i grona pedagogicznego, przedstawił sytuację z punktu widzenia szkoły. Odbyła się dyskusja i głosowanie, w którym obecni członkowie koła jednomyślnie opowiedzieli się za nazwiskiem Henryka Jasiczka. W uchwale zobowiązali zarząd MK do wystosowania niniejszego listu.

Henryk Jasiczek należy do najwybitniejszych poetów zaolziańskich i całe dorosłe życie związany był z Czeskim Cieszynem. Niektórzy zarzucają mu członkostwo w KPC. Zapomina się przy tym o fakcie, że ta sama partia ukarała go surowo za jego postawę podczas Praskiej Wiosny oraz za stosunek do okupacji przez wojska Układu Warszawskiego. Na skutek tego został wyrzucony z partii i de facto miał zakaz wykonywania zawodu. Również w Polsce jego twórczość objęto wówczas całkowitym zakazem publikacji. Z egzystencjonalnych powodów imał się potem przez długie lata różnych zajęć. Zrehabilitowany został pośmiertnie w roku 1990.

Alternatywna kandydatura Antoniego Osuchowskiego wywołała raczej konsternację. Nie jest on u nas zbyt znany, a jeśli już, to łączy się go z liceum ogólnokształcącym jego imienia w Cieszynie. Osuchowski miał duże zasługi dla polskiego szkolnictwa w Księstwie Cieszyńskim, jednak nie miały one bezpośredniego związku z czeskocieszyńską szkołą. Istnienie dwóch szkół w odległości niespełna 1000 metrów z tym samym patronem uważamy za niezbyt szczęśliwe. Jak napisał jeden z członków „granica jest otwarta i Osuchowski już w Cieszynie szkołę ma”.

Również opcja bez patrona nie jest dla nas zadowalająca. Wiele szkół na Zaolziu, włącznie z sąsiadem w budynku obok, ma swoich patronów. Pozostawienie największej polskiej szkoły podstawowej na lewym brzegu Olzy bez patrona uważamy za nieodpowiednie dla jej rangi.

Prosimy także inne koła PZKO w mieście o wyrażenie swojej opinii.
Małgorzata Rakowska, prezes PZKO Czeski Cieszyn-CentrumMoże Cię zainteresować.