piątek, 24 maja 2024
Imieniny: PL: Joanny, Zdenka, Zuzanny| CZ: Jana
Glos Live
/
Nahoru

Na Żywo: XIV Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej  | 20.04.2024

W Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie trwa XIV Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Ponad 200 delegatów wybierze Radę Kongresu oraz Radę Nadzorczą na najbliższą kadencję, która potrwa do 2028 roku. Na  bieżąco będziemy informować o tym, co dzieje się na sali obrad.

Ten tekst przeczytasz za 7 min. 30 s
Fot. Norbert Dąbkowski

9.00
Sala „Strzelnicy” wypełniona jest po brzegi. Obrady prowadzi Stanisław Folwarczny, wicehetman województwa morawsko-śląskiego. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia krótkiej rozmowy ze Stanisławem Frankiem, delegatem z ramienia Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.9.20
– Razem młodzi przyjaciele, w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele – słowami „Ody do młodości” Adama Mickiewicza prezes Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Mariusz Wałach, otworzył obrady. Słowa te zabrzmiały także przed czterema laty, podczas przemówienia inaugurującego kadencję 2020-2024. – Niech te słowa staną się hasłem przewodnim obrad – zaapelował.   


9.40
Mamy dla Was pierwsze zdjęcia z obrad.
 
GALERIE ZO 2024 p. 1
 
10.00

Wśród zaproszonych gości obradom przysłuchują się m.in. konsul generalna RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz, ambasador RP w Pradze Mateusz Gniazdowski, poseł Parlamentu RC Pavla Golasowska, senator RP Andrzej Feber, senator RP Halina Bieda, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz, wiceprezes „Wspólnoty Polskiej” Józef Wróbel. 

10.20
Prezes Kongresu Polaków przedstawił sprawozdanie z działalności Kongresu Polaków oraz podlegających mu podmiotów. I tak na przykład Ośrodek Dokumentacyjny w latach 2020-2024 zorganizował 48 wystaw, na które złożyło się 277 plansz. Mówił także o Centrum Polskim (70 zrealizowanych projektów), „Głosie” (namawiał do wykupienia dostępu do wersji Premium), Zielonej Szkole nad Bałtykiem, projekcie Tacy Jesteśmy, muralu Mikołaja Kopernika, Zjeździe Gwiaździstym oraz Funduszu Rozwoju Zaolzia.


Mariusz Wałach. Fot. Norbert Dąbkowski

Blisko 22,5 mln koron
w ciągu ośmiu lat istnienia rozdzielił Fundusz Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków w RC. Wsparcie otrzymało ponad 500 projektów. 27 procent środków trafiło na rzecz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 22 procent poszło na szkolnictwo.  

10.30
Józef Szymeczek, wiceprezes KP, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Przedstawicieli. Przypomniał najważniejsze projekty, spotkania. Pierwsze posiedzenie odbyło się 9 września 2021 roku, w sumie członkowie Rady Przedstawicieli spotkali się na 9 posiedzeniach. Z kolei Rafał Zawadzki wygłosił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Kongresu Polaków w RC. Rada Nadzorcza jako organ kontrolny jest odpowiedzialna wobec Zgromadzenia Ogólnego KP. W 13. kadencji w skład rady wchodzili: Rafał Zawadzki, prezes, Dariusz Branny, wiceprezes, Helena Legowicz, Bogdan Siderek i Szymon Ciahotny. Członkowie rady spotkali się dziesięć razy. Jak podkreślił Zawadzki, corocznie kontrolowano wszystkie ważne dokumenty. Do istotnych zadań należało m.in. rozwiązanie problemu włamania do redakcji „Głosu". Rada w ramach swoich kontrolnych kompetencji oraz uprawnień podczas kadencji nie stwierdziła żadnych uchybień, a wszystkie zadania były wdrażane w życie i realizowane.

10.40

Pavla Golasowska, poseł Parlamentu RC z ramienia partii KDU-ČSL, zapewniła uczestników zgromadzenia, że Praga o Zaolziu pamięta. Członkom polskiej mniejszości narodowej w RC życzyła sukcesów i powodzenia w trudnych warunkach współczesnego świata. – Pamiętajmy, że pokój na świecie nie jest dany nam automatycznie. Musimy o niego walczyć – nawiązała do aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. Ze sceny owocnych obrad życzyli uczestnikom również Edward Trusewicz, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Józef Wróbel, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

11.05

Dziękuję za wytrwałe kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Wysoko cenię ideę i działalność Kongresu Polaków, która stanowi fundament integracji, współpracy i wzajemnej pomocy wśród Polaków w Republice Czeskiej. Trwanie polskiej mniejszości przy polskich korzeniach jest kluczowe dla podtrzymania więzi z krajem przodków. W Polsce dokładamy wszelkich starań, aby wspierać Polonię i Polaków poza granicami w patronowaniu wszelkim inicjatywom, czemu towarzyszy także wsparcie finansowe. Z dużą satysfakcją chcę podkreślić, że do Senatu RP powrócił wymiar materialny pełnienia pieczy nad rodakami na świecie. Zgromadzenie Ogólne to nie tylko zna okazja do podsumowań, ale i czas refleksji nad kierunkami planowanych działań. Pragnę zapewnić, że Senat będzie z uwagą będzie się odnosić do państwa opinii, wniosków i propozycji na przyszłość – to fragment listu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, marszałek Senatu RP, odczytany przez senator Halinę Biedę.


– Jesteście najlepiej zorganizowaną społecznością polską w Europie – powiedział Edward Trusewicz, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. 

11.40
Znamy osoby, które będą ubiegały się o miejsce w Radzie Kongresu Polaków: Mariusz Wałach, Józef Szymeczek, Andrzej Suchanek, Tomasz Onderek, Dominik Siderek, Tomasz Pustówka, Lucyna Škňouřil, Monika Plaškowa, Michał Przywara, Andrzej Bizoń, Barbara Kubiczek, Danuta Koné-Król, Bogdan Białończyk (w kolejności zgłaszania). Wiadomo zatem, że w Radzie Kongresu w kadencji 2024-2028 zabraknie co najmniej trzech osób, które należały do tego gremium w ostatnich latach. Chodzi o Danutę Branną, Małgorzatę Rakowską oraz Tadeusza Farnego.

12.30

Mamy dla Was kolejną porcję zdjęć ze Zgromadzenia Ogólnego.
 
GALERIE ZO 2024 p. 2
 
13.50
Znamy skład Rady Kongresu Polaków na lata 2024-2028
Mariusz Wałach (157 głosów)
Józef Szymeczek (149)
Tomasz Pustówka (148)
Andrzej Bizoń (148)
Lucyna Škňouřil (126)
Michał Przywara (121)
Monika Plaškowa (119)
Tomasz Onderek (117)
Danuta Koné-Król (104).
Rezerwowy: Andrzej Suchanek. Rada Kongresu Polaków wybierze ze swojego grona prezesa na najbliższą, czteroletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej Kongresu Polaków w RC
Helena Legowicz (145)
Dariusz Branny (145)
Rafał Zawadzki (136)
Paweł Kawulok (123)
Szymon Ciahotny (121)
Rezerwowy: Wiesław Wania (107)

Prezesem Kongresu Polaków został wybrany Mariusz Wałach.

 
GALERIE ZO 2024 p. 3
 
To już ostatnia partia zdjęć z dzisiejszego Zgromadzenia Ogólnego. Dziękujemy za uwagę.
 
GALERIE ZO 2024 p. 4