czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny: PL: Gracji, Jakuba, Konrada| CZ: Laura
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Nominacje Tacy Jesteśmy 2022: Jana Raclavská, Urszula Kolber i Józef Szymeczek | 24.10.2022

Jana Raclavská, Urszula Kolber i Józef Szymeczek - nominowani za wydanie książki „Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim” dokumentującej rozwój języka polskiego na ziemi cieszyńskiej w XVIII i w 1. poł. XIX wieku, czyli w czasach przednarodowych. 

Fot. BEATA SCHÖNWALD
 

Doc. Jana Raclavská i dr Urszula Kolber związane są zawodowo z Katedrą Slawistyki Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Ostrawskim. Zainteresowania badawcze i działalność publikacyjna Jany Raclavskiej skupiają się na dwóch obszarach tematycznych: historii języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim i lingwistyce kulturowej, Urszuli Kolber z kolei na frazeologii i paremiologii porównawczej, lingwistyce kulturowej, polskojęzycznej prasie na Zaolziu i teolingwistyce. Dr Józef Szymeczek jest historykiem zatrudnionym na Wydziale Pedagogicznym tej uczelni. Obszarem jego zainteresowań jest XX-wieczna historia Czechosłowacji, problematyka mniejszości narodowych oraz religioznawstwo. 

Publikacja „Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim” stanowi studium językowo-historyczne dotyczące polszczyzny cieszyńskiej, poprzedzone rozdziałem traktującym o genezie protestantyzmu, ze specjalnym uwzględnieniem warunków cieszyńskich. Przedmiotem analizy językowej są kazania duszpasterzy, wygłaszane w okresie od roku 1758 do końca wieku XIX w kościołach Księstwa Cieszyńskiego. 

Praca nad materiałami archiwalnymi trwała niespełna dwa lata. Już samo przeczytanie rękopisów wymagało czasu i niezwykłej determinacji. O tym mogą się czytelnicy przekonać w publikacji, gdzie załączony jest wybór niektórych tekstów rękopiśmiennych. – Było oczywiste, że książka o kazaniach nie może być wyłącznie przeznaczona dla wąskiej grupy naukowców. Naszym celem było wydanie publikacji dla wszystkich zainteresowanych szerokim spektrum zagadnień związanych z dawnym Księstwem Cieszyńskim – od historii języka poczynając, na elementach z życia społecznego i religijnego kończąc. Staraliśmy się również dobrać odpowiedni materiał ilustracyjny pozwalający na dotworzenie całkowitego obrazu badanych zagadnień – zaznacza Jana Raclavská. 

Jej zdaniem, główny cel, który zespół autorski miał na uwadze podczas tworzenia książki, najlepiej wyraził prof. Daniel Kadłubiec, inicjator i pomysłodawca projektu. We wstępie do publikacji napisał, że luteranizm był na ziemi cieszyńskiej nosicielem polskości i stąd badania oraz opis tutejszej dawnej polszczyzny mają fundamentalne znaczenie dla utrwalania tożsamości cieszynian. 
Może Cię zainteresować.