sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: PL: Agnieszki, Amalii, Czecha| CZ: Marcela
Glos Live
/

Sejmiki Gminne 2024

Nahoru

Brno: Miejscowa Polonia potrafi inspirować | 23.02.2024

Najpierw na walnym zebraniu Klubu Polonus, a następnie na sejmiku gminnym, zwołanym przed kwietniowym XIV Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków w RC, obradowali w czwartek Polacy z Brna i okolicy. Frekwencja była wręcz zaskakująca, dla niektórych zabrakło krzeseł.

Ten tekst przeczytasz za 3 min.
W czwartek salka Klubu Polonus pękała w szwach. Fot. Klub Polonus Brno

W pierwszej części skupiono się na podsumowaniu działalności Polonusa w minionym roku budżetowym. – Ubiegły  rok obfitował w takie imprezy, jak bal polonijny, tłusty czwartek, spotkanie wielkanocne, smażenie jajecznicy, obchody polskich świąt narodowych, w tym „Karaoke dla Niepodległej” czy udział w Dniach Mniejszości Narodowych „Babylonfest” wraz z obsługą stoiska gastronomicznego i promocyjnego oraz występem zespołu folklorystycznego z Lutyni. W roku 2023 Klub Polonus zorganizował aż dwa wyjazdy edukacyjne – jeden do Polski z okazji Roku Mikołaja Kopernika, a drugi na Słowację, Węgry i do Wiednia z okazji 340. rocznicy bitwy pod Wiedniem i pod Parkanami. Bardzo udaną imprezą było też spotkanie opłatkowe połączone z koncertem zespołu Jablco i przyjaciele z Klubu Polskiego w Bratysławie. Doszło też do zacieśnienia współpracy z MK PZKO w Trzanowicach – podsumowała dla „Głosu” prezes Klubu Polonus Danuta Koné-Król.

Na spotkaniu zachęciła młodych do włączenia się w działalność Polonusa poprzez stworzenie klubu młodych, który organizowałby własne spotkania i realizował swoje pomysły, podobnie jak ma to miejsce w zaolziańskich kołach PZKO.

– Było dla mnie bardzo interesujące wysłuchać sprawozdania z tak bogatej działalności. Byłam zachwycona liczbą imprez urządzanych przez Klub Polonus samodzielnie lub przy współpracy z innymi instytucjami – przyznała Danuta Branna, radna Kongresu Polaków w RC, obecna w Brnie.
Na sejmiku gminnym przybliżyła ona cele, strukturę i działalność tej organizacji, wykorzystując do tego prezentację multimedialną pokazywaną obecnie we wszystkich gminach i miastach. – Najwięcej uwagi poświęciłam początkom Kongresu Polaków, idei, która przyświecała założeniu tej organizacji jako reprezentanta stowarzyszeń i osób indywidualnych, co bardzo zaciekawiło miejscowych Polaków – skomentowała Branna. Jak zauważyła Koné-Król, członkowie Polonii brneńskiej pochodzą z różnych stron Polski i nie wszyscy mieli wiedzę nt. mniejszości polskiej w RC, jej zapleczu instytucjonalnym i możliwościach wsparcia, które daje właśnie Kongres Polaków.

Radna Kongresu oceniła czwartkowe spotkanie jako ciekawe i inspirujące zarazem. – Podczas dyskusji była mowa o możliwościach dofinansowania imprez, pytano też na przykład o zieloną szkołę i udział w niej dzieci z Brna. Zasugerowałam, żeby zgłosić ten pomysł na Zgromadzeniu Ogólnym – stwierdziła.

W wydarzeniu tym weźmie bowiem udział dwoje przedstawicieli polskiego środowiska z Moraw Południowych. Klub Polonus wydelegował na kwietniowe obrady w Czeskim Cieszynie swoją przewodniczącą, natomiast sejmik gminny wybrał w tajnym głosowaniu spośród trzech kandydatów Otona Gruszkę. Rezerwowym został Jacek Ślewczuk. Funkcję pełnomocnika gminnego Kongresu Polaków dla Brna i okolicy będzie w przyszłej czteroletniej kadencji pełnić nadal Danuta Koné-Król.