czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: PL: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama| CZ: Ferdinand
Glos Live
/
Nahoru

Ekonomiści z polskim wykształceniem | 01.11.2019

W tym roku upłynęło 90 lat od założenia Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie, a zarazem 70 lat od otwarcia klas polskich. Dzisiaj „handlówka” jest ostatnią nieogólnokształcącą szkołą średnią w Republice Czeskiej, która oferuje nauczanie w języku polskim. 

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
Polscy uczniowie Akademii Handlowej w roku szkolnym 2019/2020. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
 
Nazwa szkoły kilkakrotnie się zmieniała. Najpierw, po założeniu w 1929 roku, była to Publiczna Czechosłowacka Miejska Szkoła Handlowa, później Publiczna Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Gospodarcza, Szkoła Gospodarcza, Średnia Szkoła Ekonomiczna. Obecna nazwa – Akademia Handlowa – jest w użyciu od 1990 roku. 

Początek nauczania w języku polskim przypada na 1949 rok. Pierwsi polscy absolwenci ówczesnej Wyższej Szkoły Gospodarczej (było ich 27) zdali maturę w 1953 roku. W latach 60. w szkole działały dwa chóry szkolne – czeski i polski. Dyrygentem polskiego, który miał aż 80 członków, była Marta Bury. Odnosił on sukcesy w regionalnych konkursach muzycznych. 

Lata 70. to początek budowy specjalistycznych klasopracowni. Na parterze wybudowano ośrodek obliczeniowy, w którym został zainstalowany komputer podarowany szkole przez Hutę Trzyniecką. Komputeryzacja szkoły nabrała tempa w latach 90. Powstała wówczas pierwsza klasopracownia wyposażona w komputery typu PC. W 1994 roku zakończono adaptację poddasza, gdzie utworzono nowe klasopracownie przedmiotowe. 

Aktualnie szkoła oferuje następujące kierunki kształcenia: akademia handlowa, akademia handlowa z polskim językiem wykładowym oraz liceum ekonomiczne. Polscy uczniowie od kilku lat stanowią jedynie połowę klas czesko-polskich, lecz dyrekcja szkoły tak organizuje proces nauczania, aby jak najwięcej przedmiotów było dzielonych. Polacy zdają maturę z języka ojczystego, co otwiera przed nimi możliwość kontynuowania studiów nie tylko w RC, ale też w Polsce na zasadach stypendialnych. 

Z okazji podwójnego jubileuszu Akademia Handlowa zaprasza absolwentów i sympatyków szkoły na Dzień Otwarty w sobotę 9 listopada w godz. 8.00-18.00. Można będzie obejrzeć wystawę „Z historii szkoły”, wyposażenie placówki, porozmawiać w kawiarenkach. O każdej godzinie nieparzystej odbędzie się prezentacja o historii i współczesności szkoły. Z okazji jubileuszu został wydany „Almanach”. Można go kupić w sekretariacie AH, będzie także do nabycia podczas Dnia Otwartego. 
Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych odbędzie się 12 grudnia br. w godz. 8.00-16.00 oraz 23 stycznia przyszłego roku w godz. 12.00-17.00. Może Cię zainteresować.