wtorek, 30 maja 2023
Imieniny: PL: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama| CZ: Ferdinand
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

W Bystrzycy pomnożą dary  | 11.03.2019

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy realizuje drugi etap remontu kapitalnego swojej siedziby. Z inicjatywy Mariusza Wałacha z zarządu MK pozyskiwanie środków finansowych będzie miało formę matchingu. Chodzi o nowoczesny amerykański instrument wspierania inicjatyw społecznych, który łączy dary sponsorskie ze zbiórką publiczną. 

Już przed zebraniem i po jego zakończeniu nawet najmłodsi wrzucali dary do ustawionej przy wejściu skarbonki w kształcie domu. Fot. Danuta Chlup
 
Wałach przedstawił konkrety na walnym zebraniu Koła, które odbyło się w niedzielę w Centrum Luterańskim. Zachęcił obecnych, by włączyli się w finansowanie remontu, który będzie służył całej lokalnej społeczności, a przede wszystkim przyszłym pokoleniom. Istota całego rozwiązania będzie polegała na tym, że każda kwota wpłacona na specjalne konto Miejscowego Koła PZKO na rzecz remontu zostanie przez sponsora uzupełniona wpłatą w podwójnej wysokości. Wałach dodał, że z tego, co mu wiadomo, taki sposób finansowania inicjatyw społecznych w Republice Czeskiej zostanie zastosowany po raz pierwszy. 
– Wszystkie kwoty, które wpłacimy od dzisiaj do końca tego roku, będą potrojone. W tym momencie będzie można znacznie przyspieszyć remont – mówił działacz MK PZKO oraz prezes Kongresu Polaków w RC. 
 
Prezes Koła, Lucyna Škňouřil, poinformowała, że fundusze na remont Domu PZKO zbierane są w ramach oficjalnej zbiórki publicznej. – Pieniądze można wpłacać trzema sposobami: anonimowo do skarbonki, za pośrednictwem listy datków albo na rachunek bankowy. Skarbonka zostanie rozpieczętowana w obecności pracownika Urzędu Gminy, a nasze konto jest transparentne – podkreśliła prezes. 

 
 

 
 
Ustaliliśmy, że sponsorami, którzy będą zwielokrotniał datki, są bracia Adam, Mariusz i Waldemar Wałachowie. Koszty obu etapów remontu oszacowano na ok. 7 mln koron. Pierwszy etap sfinansowano z darów sponsorskich, funduszy Senatu RP oraz własnych źródeł Koła. Kosztorys drugiego etapu wynosi 4 152 tys. koron. W Warszawie złożono wnioski o dofinansowanie, lecz nawet jeżeli wynik będzie pomyślny, nadal trzeba będzie pokryć mniej więcej połowę przewidzianych kosztów. 
– Jeżeli będziemy mieli ciągłość finansową, to główne prace remontowe powinny zakończyć się już w maju – zachęcał Wałach. 
 

W ramach drugiego etapu wyremontowana zostanie sala na piętrze wraz ze sceną i balkonem oraz sanitariaty. W planach jest także budowa wiaty przy budynku oraz nowa brama. W ub. roku wyremontowano parter i kuchnię, wejście do Domu PZKO stało się bardziej reprezentacyjne. 

Na walnym zebraniu podsumowano działalność Koła w ub. roku oraz jego poszczególnych klubów i zespołów, oraz wytyczono plany na nowy rok. Został wybrany nowy zarząd. Lucyna Škňouřil będzie prezesem także w nowej kadencji. 

Tomasz Kantor, przewodniczący Klubu Młodych, w swoim sprawozdaniu z działalności poinformował, że w Klubie spotyka się ok. 50 młodych osób. Rośnie więc kolejne PZKO-wskie pokolenie, któremu będzie służył wyremontowany dom. 

 
Podczas zebrania wystąpiły dzieci z PSP im. S. Hadyny w Bystrzycy. YouTube
 

 
Szerzej o budowie domu PZKO w Bystrzycy napiszemy we wtorkowym „Głosie”.


 
Fot. Danuta Chlup
Może Cię zainteresować.