środa, 29 listopada 2023
Imieniny: PL: Błażeja, Margerity, Saturnina| CZ: Zina
Glos Live
/
Nahoru

Nowa liczba delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC  | 21.09.2023

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC przyjęła na czwartkowym posiedzeniu (21 września) projekt ordynacji wyborczej delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC, jakie odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku. W porozumieniu z polskimi instytucjami i organizacjami została ustalona nowa liczba delegatów na to wydarzenie. 

Ten tekst przeczytasz za 4 min. 15 s
Czwartkowe posiedzenie Rady Przedstawicieli. Fot. Łukasz Klimaniec
Projekt ordynacji wyborczej delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC był jednym z punktów czwartkowego posiedzenia  Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC.

– To bardzo ważna, absolutnie kluczowa sprawa, bo według tego składu można się spodziewać przebiegu i wyników Zgromadzenia. To dla nas bardzo ważny element – podkreślił Józef Szymeczek, wiceprezes KP, przewodniczący Rady Przedstawicieli. Przyznał, że zadaniem Rady Kongresu Polaków w RC było zmniejszenie liczby delegatów, która w szczytowym momencie sięgała niemal trzystu osób, co powodowało problemy logistyczne. Dlatego w porozumieniu z organizacjami i po konsultacjach z nimi została ustalona nowa liczba delegatów.
Według przyjętego w czwartek projektu ordynacji wyborczej delegatów organizacje zrzeszone w Kongresie Polaków w RC nominują następującą liczbę delegatów:
  • Zgromadzenie Ogólne Macierz Szkolna w RC - 25 delegatów
  • Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC - 80 delegatów
  • Towarzystwo Nauczycieli Polskich - 22 delegatów
  • Harcerstwo Polskie w RC - 10 delegatów
  • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Sekcja Akademicka „Jedność”-  6 delegatów
  • PTTS „Beskid Śląski” w RC - 4 delegatów
  • Pozostałe organizacje – po 1 delegacie dla każdej organizacji
Sejmiki gminne delegują w sumie 45 delegatów – Czeski Cieszyn Trzyniec i Praga po trzech delegatów, Hawierzów i Karwina po dwóch delegatów, a pozostałe sejmiki gminne po jednym kandydacie. W efekcie daje to liczbę 213 delegatów (45 wybranych przez sejmiki gminne  i 167 nominowanych przez organizacje).

Ważną kwestią była sprawa monitoringu praw mniejszościowych. Zgodnie z europejskim prawem i przyjętymi przez Republikę Czeską dokumentami (Kartą o ochronie języków regionalnych i mniejszościowych i Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych) co pięć lat do Czech przyjeżdża komisja europejska, by sprawdzić, jak przestrzegane są te prawa. Józef Szymeczek poinformował, że komisarze europejscy do Czeskiego Cieszyna przyjadą w najbliższy wtorek 26 września (ich wizytę koordynuje Tomasz Pustówka, wiceprezes Kongresu Polaków). Spędzą nad Olzą pół dnia. Jednym z punktów ich wizyty jest spotkanie z przedstawicielami polskiej mniejszości w RC, które zaplanowano o 16.00 w sali Centrum Polskiego przy ul. Strzelniczej 28 (na parterze budynku siedziby zarządu PZKO). Józef Szymeczek zaapelował, do delegatów, by przyszli na to spotkanie, zabrali głos, podzielili się doświadczeniami ze swoich gmin.

– Będzie można wnieść propozycję, uwagę lub po prostu dowiedzieć się, jak te standardy europejskie dotyczące mniejszości narodowych wyglądają w innych krajach. Zaangażowanie naszej ludności ma swoje znaczenie. Trzeba pokazać swoją obecnością, że korzystamy z tych praw – podkreślił. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski. Szymeczek zdradził, że polscy działacze będą chcieli zaproponować komisarzom europejskim,  by zaprzestać organizowania spisów ludności, ale zostawić na stałe prawa przynależne mniejszościom wynikające z poprzednich spisów.
Józef Szymeczek poinformował również, że  polscy przedstawiciele otrzymali zaproszenie na posiedzenie Komisji Onomastycznej w Brnie i Komisji Nazwotwórczej (15 listopada), która dostrzegła wydawane na Zaolziu mapy z polskimi i gwarowymi nazwami tutejszych miejscowości (takie wydały m.in. Wierznowice, Leszna Górna, Mosty k. Jabłonkowa). Udział w takiej komisji to duża szansa na rozwiązanie np. sprawy nazwy rzeki Olzy, która w czeskiej przestrzeni językowej pojawia się jako Olše, choć nawet czescy specjaliści z zakresu języka i geografii są zwolennikami polskiej wersji Olza.

Na posiedzeniu Rady Przedstawicieli została także przedstawiona nowa formuła  internetowego wydania „Głosu”, w ramach której część materiałów jest będzie odpłatna, a czytelnicy mogą z nich korzystać wybierając jeden z pięciu proponowanych pakietów premium.
 
GALERIE Posiedzenie Rady Przedstawicieli
 


Może Cię zainteresować.