środa, 31 maja 2023
Imieniny: PL: Anieli, Feliksa, Kamili| CZ: Kamila
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Sucha Górna: Pierwsze legitymacje szkolne wręczone!  | 11.10.2022

Uczniowe Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej otrzymali w poniedziałek polskie legitymacje szkolne. Dzięki nim będą mogli korzystać z takich samych przywilejów jak ich rówieśnicy w Polsce. Dokumenty trafią także do innych polskich szkół na Zaolziu. 

Uczniowie klasy pierwszej z legitymacjami i upominkami. Z lewej konsul Stanisław Bogowski, z prawej konsul generalna Izabella Wołłejko-Chwastowicz i przedstawiciel Kongresu Polaków Michał Przywara. Fot. DANUTA CHLUP


Legitymacje szkolne wręczyli 80 górnosuskim uczniom konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul Stanisław Bogowski oraz przedstawiciel Kongresu Polaków w RC Michał Przywara. To właśnie Kongres zainicjował kampanię na rzecz legitymacji szkolnych i zmobilizował rodziców do składania wniosków, przygotowując dla nich gotowe druki. Prócz legitymacji dzieci otrzymały od Konsulatu książki. 

– Legitymacja uczniowska to dokument potwierdzający przywileje szkół podstawowych w Polsce oraz uczniów szkół polonijnych i polskich na całym świecie. Jest też dokumentem potwierdzających zniżki we wszystkich instytucjach w Polsce. Wy jesteście uprzywilejowani podwójnie: zasadami obowiązującymi w Republice Czeskiej, ale również w Rzeczypospolitej Polskiej. Bez problemu możecie korzystać z wszystkich ulg i przywilejów, które są przyznawane polskim uczniom. To taka nagroda dla was za to, że musicie się uczyć dwóch języków, co nie jest łatwe – zwróciła się do uczniów konsul generalna. Podkreśliła, że to także forma pomocy finansowej dla rodziców, którzy zdecydowali się edukować dzieci w szkołach z polskim językiem nauczania.  

– Kongres Polaków cieszy się z tego, że jest taki odzew w terenie na legitymacje. Zapewniamy, że co roku będziemy powtarzali takie akcje. Oczywiście cały czas można składać wnioski. Legitymacja jest ważna na okres jednego roku szkolnego, do końca sierpnia. Co roku trzeba ją odnawiać – powiedział Przywara.  
 


Wołłejko-Chwastowicz podkreśliła, że górnosuska szkoła została wybrana do uroczystego wręczenia legitymacji, ponieważ z tej placówki wpłynęło najwięcej wniosków. Prócz tego jedna z małych szkół zostanie zaproszona na uroczystość rozdania do Konsulatu. Do pozostałych placówek legitymacje zostaną wysłane. Aby uczniowie danej szkoły mogli otrzymać legitymacje, jej dyrekcja musi corocznie aktualizować swoje dane w bazie szkół polonijnych ORPEG. 

Legitymacje szkolne były już wręczane w 2016 roku, kiedy to po nowelizacji odpowiedniej ustawy uzyskały do nich prawo dzieci uczęszczające do szkół polonijnych na całym świecie.  W następnych latach zainteresowanie spadło. Dlatego Kongres Polaków wszczął kampanię na rzecz legitymacji szkolnych, które są m.in. zachętą dla rodziców, aby wraz z dziećmi jeździli do Polski i poznawali ten kraj. 

– Nasza szkoła od lat wspiera podtrzymywanie kontaktów z Polską i polskością nie tylko przez to, że mamy korzenie rodzinne. Zachęcamy także naszych rodziców, aby zwiedzali z dziećmi Polskę, podróżowali po Polsce, poznali ją nie tylko z opowiadań, ale z własnego doświadczenia. A te legitymacje im to ułatwiają – powiedziała dyrektorka górnosuskiej podstawówki Monika Pláškowa.  
 Może Cię zainteresować.