sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: PL: Danieli, Irwina, Małgorzaty| CZ: Markéta
Glos Live
/
Nahoru

Z Cieszyna do Bielska pociągiem? Rewitalizacja linii kolejowej 190 do realizacji! | 12.04.2023

Na trasie ze Skoczowa do Bielska-Białej przywrócone zostaną połączenia kolejowe. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowała we wtorek o wybraniu do dofinansowania w ramach Programu Kolej+ rewitalizacji nieczynnego odcinka linii nr 190. Dzięki tej inwestycji koleją podróżować będziemy mogli między Bielskiem-Białą a Cieszynem czy Wisłą. 

Ten tekst przeczytasz za 3 min. 15 s
Fot. facebook.com/LK190 Bielsko-Biała - Cieszyn

Chodzi o projekt pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała – Wadowice - Kraków)”, który do tej pory znajdował się na liście rezerwowej Programu.

Decyzja PKP PLK oznacza, że nieczynny odcinek linii kolejowej pomiędzy Bielskiem-Białą a Skoczowem zostanie w ciągu najbliższych kilku lat gruntownie zmodernizowany zgodnie z założeniami Studium Planistyczno-Prognostycznego opracowanego na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka.

Projekt obejmuje nie tylko wybudowanie praktycznie od nowa nawierzchni torowej, budowę lub modernizację kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, przejazdów i przejść kolejowych, ale także utworzenie nowych przystanków kolejowych, takich jak Skoczów Bajerki II, Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Stare Bielsko i Bielsko-Biała Listopadowa.

Jak czytamy w projekcie, dzięki inwestycji nie tylko przywrócona zostanie możliwość podróży koleją pomiędzy Bielskiem-Białą a Cieszynem czy Wisłą, ale powstanie "pełny kręgosłup infrastrukturalny umożliwiający utworzenie kolei aglomeracyjnej".

W działania zmierzające do przywrócenia połączeń pomiędzy Skoczowem i Bielskiem-Białą pod koordynacją Aglomeracji Beskidzkiej zaangażowały się, na podstawie zawartego porozumienia, Miasto Bielsko-Biała, Gminy: Cieszyn, Skoczów, Jasienica, Ustroń, Wisła, Goleszów oraz Powiaty: bielski i cieszyński. Wynegocjowano korzystne deklaracje Marszałka Województwa o partycypacji w kosztach inwestycji (50% samorządowego wkładu własnego) oraz o uruchomieniu przewozów na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała (deklaracja dotyczy co najmniej 8 par połączeń na dobę).Linia kolejowa nr 190 została otwarta 1 czerwca 1888 roku jako część austriackiej Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich. Po podziale Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę oraz Czechosłowację utworzono posterunek graniczny na moście kolejowym na Olzie w Cieszynie. Dawna austriacka kolej została podzielona na linie polskie i czechosłowackie; wówczas powstała linia kolejowa Bielsko-Biała – Cieszyn. 

10 stycznia 2009 roku zawieszono kursowanie pociągów relacji Cieszyn – Bielsko-Biała Główna – Cieszyn, a dnia 13 grudnia 2009 roku zawieszono połączenia międzynarodowe Cieszyn – Czeski Cieszyn. Ostatnie pociągi dalekobieżne między Bielskiem-Białą a Skoczowem kursowały w rozkładzie 2011/2012.

W lutym 2013 roku PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiły listę linii kolejowych, które zostaną wyłączone z eksploatacji w grudniu 2013 r. Na liście tej znajdowały się m.in. odcinek z Bielska-Białej do Skoczowa oraz odcinek z Goleszowa do Cieszyna znajdujące się na linii kolejowej nr 190. Oba odcinki o łącznej długości 33 kilometrów do tego czasu zostały wyłączone z eksploatacji, a w 2014 roku zdemontowano sieć trakcyjną na odcinku Goleszów – Cieszyn i Jasienica koło Bielska – Skoczów.


Może Cię zainteresować.