Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Istebna wybierze najpiękniejszą góralkę. W konkursie mogą startować dziewczyny także z Zaolzia!
 
Reklamuj się u nas