piątek, 1 grudnia 2023
Imieniny: PL: Blanki, Edmunda, Eligiusza| CZ: Iva
Glos Live
/
Nahoru

Kongres Polaków: Projekty najwyższej wagi po 2 miesiącach działania Centrum Polskiego | 12.11.2020

W zdalnym trybie oraz z udziałem pracowników Centrum Polskiego odbyło się w ubiegłym tygodniu posiedzenie Rady Kongresu Polaków. Obrady zdominowała prezentacja czterech kluczowych projektów, które powstały w Centrum Polskim w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 

Ten tekst przeczytasz za 3 min. 30 s
Wrześniowa konferencja prasowa poświęcona otwarciu Centrum Polskiego. Fot. Tomasz Wolff

 
– Prezentacji towarzyszyła dość obszerna dyskusja. Wszystkie przedstawione projekty zostały przez radnych zaaprobowane i przyjęte łącznie z budżetami na ich realizację – poinformował prezes Kongresu Polaków, Mariusz Wałach. 
Kierownik Centrum Polskiego Kongresu Polaków Michał Przywara potwierdził „Głosowi”, że chodzi o „palące” projekty, czyli takie, które wiążą się z kluczowymi dla Polaków na Zaolziu nadchodzącymi wydarzeniami. Chodzi o Spis Powszechny 2021 oraz przyszłoroczne zapisy do polskich szkół podstawowych. – Pierwszy projekt skupia się na realizacji spotów, które zostaną wyemitowane w internecie w ramach kampanii przedspisowej. Poprowadzimy ją dwutorowo, ponieważ będzie celowała w dwie odmienne grupy odbiorców. Pierwsza, to Polacy z przekonania, którzy są zdecydowani wpisać do arkusza spisowego polską narodowość. Od nich oczekujemy, że będą tę myśl dalej rozpowszechniali. Druga grupa, to osoby czujące się Ślązakami, Czecho-Polakami czy po prostu „tustelanami”. Chcemy im wytłumaczyć, że zadeklarowanie polskiej narodowości nie stoi w sprzeczności z ich przekonaniem wewnętrznym, a jako jedyne ma sens dla przyszłości polskiego społeczeństwa w RC – wyjaśnił Przywara. Dodał, że oprócz kampanii w mediach społecznościowych, planowana jest również kampania kontaktowa w formie ulotek. 

Drugi projekt ma na celu rozpropagowanie plusów dwujęzyczności i niejako nawiązuje do podobnej kampanii sprzed dwóch lat. – Ta kampania ma związek z zapisami do szkół, które rozpoczną się 1 kwietnia. Ma ona pomóc poszczególnym polskim placówkom w przygotowaniu krótkich internetowych spotów-zaproszeń na zapisy, w których będzie kładziony nacisk właśnie na plusy dwujęzyczności – powiedział kierownik Centrum Polskiego. Trzeci projekt ma pomóc w stworzeniu nowej, aktualnej strony internetowej Kongresu Polaków, która dzięki szeregowi podstron i odnośników stanie się reprezentatywnym portalem Polaków w RC jako całości, skupiającym informacje nt. wszystkich przejawów ich życia narodowego. – No i mamy jeszcze czwarty projekt. A mianowicie projekt polskich czwartków, który w pierwszym kwartale przyszłego roku otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków. Chociaż mamy jasną koncepcję tego przedsięwzięcia, jego realizacja ze względu na pandemię COVID-19 pozostaje nadal wielką niewiadomą – przyznał Przywara. 

Projekty Centrum Polskiego bynajmniej nie wyczerpały tematów ostatniego posiedzenia Rady Kongresu Polaków. Jak podkreślił Wałach, problemów do rozwiązania jest znacznie więcej. Z powodu pandemii nie spotkała się np. jeszcze nowa Rada Przedstawicieli, w związku z czym nie wybrano też jej prezesa i zastępcy. – Kolejne sprawy, to kwestia ujednolicenia nazw polskich szkół, czym bardzo intensywnie zajmuje się komisja szkolna pod kierownictwem Andrzeja Bizonia, a także potrzeba stworzenia nowego logo Kongresu Polaków. Stare, nawiązujące do skrótu RP, czyli Rada Polaków, dawno się już zdezaktualizowało – przekonywał prezes Kongresu. Podczas obrad otwarto również temat powołania Rady Młodych, jako swoistego gabinetu cieni Kongresu Polaków, o czym była mowa na październikowym Zgromadzeniu Ogólnym.
Może Cię zainteresować.