czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny: PL: Gracji, Jakuba, Konrada| CZ: Laura
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Nominacje Tacy Jesteśmy 2022: Harcerska Drużyna Wodna »Opty« | 24.10.2022

Harcerska Drużyna Wodna »Opty« - nominowana za długoletnie trwanie na harcerskiej stanicy kresowej, wychowanie kilku generacji młodych Zaolziaków i prowadzenie ich w kierunku samodzielności i odpowiedzialności w czynie i miłości dla ziemi cieszyńskiej

Fot. ARC
 
Od 50 lat z powodzeniem wychowują, uczą i bawią. Pokazują czym jest prawdziwa przyjaźń, na czym polega wzajemny szacunek, tolerancja, obowiązkowość, dobra przygoda. Kierując się ideami skautingu twórczo organizują czas młodym ludziom biorąc jednocześnie aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym regionu. 

„Opty” to wielka, harcerska rodzina otoczona gronem sprawdzonych przyjaciół. Swoimi tradycjami Harcerska Drużyna Wodna „Opty” sięga 1972 r., gdy powstała najpierw jako drużyna pionierska im. Marii Konopnickiej przy 1. Szczepie OP im. Fryderyka Chopina. Początkowo prowadziła ją Irena Stonawska. W 1974 r. drużynę przejął Władysław Byrtus, który zainteresował członków turystyką, a w rok później turystyką wodną. Po harcerskim obozie żeglarskim w Wiśle Wielkiej w 1976 r. formacja przyjęła nazwę Leonida Teligi, który jako pierwszy Polak opłynął samotnie świat na jachcie „Opty”. We wrześniu 1980 r. przemianowano drużynę na „Opty”, a Leonid Teliga pozostał jej patronem. Ostateczna zmiana nazewnictwa nastąpiła w styczniu 1990 r. – formacja przyjęła miano Harcerskiej Drużyny Wodnej „Opty” i oficjalnie zaczęła współtworzyć historię reaktywowanego Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej (HPC). 

Wodna specjalizacja „Optów” poszerzyła zakres działalności harcerskiej podtrzymując zarazem tradycję drużyn wodnych na Zaolziu. Wodniacy z Czeskiego Cieszyna biorą aktywny udział w życiu harcerskim uczestnicząc w wydarzeniach HPC oraz innych polskich organizacji. Kolejnymi drużynowymi „Optów” byli Andrzej Štirba, Krzysztof Mitura, a obecnie za sterami stoi Stanisław Franek.

Drużynę „Optów”, według zgłoszeń na rok 2022, tworzy około 80 członków. Działalność harcerska podzielona jest na trzy kategorie wiekowe – piąte-siódme klasy, ósme klasy-szkoły średnie, dorośli. 

– Wszystkich uczymy podstaw życia w naturze, codziennej zaradności oraz oczywiście technik harcerskich – wyjaśnia Stanisław Franek, drużynowy „Optów”. Rutyną są zbiórki, które odbywają się w każdy piątek na Grabinie. Harcerze wyjeżdżają na biwaki oraz spływy kajakowe. I są zawsze pełni optymizmu, który przewija się nie tylko przez codzienną działalność tej wodniackiej drużyny, ale całe harcerstwo i skauting.
Może Cię zainteresować.