czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny: PL: Gracji, Jakuba, Konrada| CZ: Laura
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Orłowa-Poręba: Jest nowa prezes | 13.03.2023

W czwartek 9 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze w MK PZKO Orłowej-Porębie, na którym podsumowano działalność w minionym okresie. 

Pezetkaowcy z Orłowej-Poręby organizują dużo imprez. Fot. Beata "Indi" Tyrna/Zwrot
Wysłuchano sprawozdań z działalności MK, KK, OBB, sprawozdania kasowego i Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono obszerne sprawozdanie o pracy MK za 16 lat prezesury Leona Kasprzaka (po połączeniu orłowskich kół), dotyczącego remontów w Domu PZKO i przylegającym ogrodzie. Leon Kasprzak oznajmił, że ze względów zdrowotnych rezygnuje z funkcji prezesa, którą wykonywał ponad 30 lat. Do Zarządu dokooptowano panią Dalię Sliwkową, która wyraziła zgodę i przez aklamację została jednogłośnie wybrana prezesem. Po zakończeniu zebrania przy skromnym poczęstunku i kawie, przygotowanym przez członkinie Klubu Kobiet, spędzono miłe chwile.
Anna Kasprzak


Może Cię zainteresować.