czwartek, 22 lutego 2024
Imieniny: PL: Małgorzaty, Marty, Nikifora| CZ: Petr
Glos Live
/
Nahoru

Wybory do Sejmu i Senatu RP. Jak głosować w Czechach?  | 29.09.2023

Już za dwa tygodnie, 15 października, zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także referendum ogólnokrajowe. Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w jednym z 402 obwodów. Na terenie Republiki Czeskiej głosować będzie można w czterech obwodach -  w Brnie, Ostrawie i dwóch obwodach w Pradze.

Ten tekst przeczytasz za 3 min. 45 s
Swoje głosy będzie można oddać w Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. Fot. Szymon Brandys
Prawo do udziału w wyborach parlamentarnych mają ma obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych ani ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu lub nie zostali pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że mieszkając na terenie Republiki Czeskiej i chcąc wziąć udział w wyborach należy złożyć wniosek konsulowi o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Termin złożenia takiego wniosku upływa 10 października.  

Taki wniosek można złożyć w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub przy użyciu usługi elektronicznej (e-Wybory) albo wysłać na adres poczty elektronicznej konsula ze skanem lub fotografią podpisanego przez siebie wniosku. 

Najłatwiej jednak zarejestrować się do spisu wyborców poprzez platformę e–Wybory – po otwarciu tej strony należy kliknąć na jej dole opcję „ROZPOCZNIJ REJESTRACJĘ”. Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować numer PESEL, ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty), adres pobytu za granicą i adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego. Wniosek wypełnia się w sześciu etapach. Kończy je potwierdzenie złożenia wniosku o wpisanie do spisu wyborców za granicą w formacie PDF.   

– Rekomendujemy korzystanie z e-Wybory. Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu. Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadza wymagane dane, które usługa weryfikuje komunikując się z rejestrami państwowymi. Aby zgłosić się do spisu przez e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego – informują przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. 

Wybory 2023. Gdzie głosować w Czechach?
Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. W Czechach zostały otworzone cztery obwody:


Jak głosować?
Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Wyborcy otrzymają w lokalu wyborczym trzy karty do głosowania. Na pierwszej z nich znajdzie się lista kandydatów na posłów do Sejmu RP, na drugiej lista kandydatów na senatorów do Senatu RP, a trzecią karta referendalna. Aby oddać ważny głos należy postawić znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata z listy do Sejmu i jednego z listy do Senatu. 

Na karcie referendalnej znajdą się cztery pytania: 
  1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?
Aby oddać ważny głos w referendum, przy każdym z pytań należy zaznaczyć jedną z dwóch odpowiedzi: TAK albo NIE. Wyborca ma jednak prawo nie brać udziału w referendum. Aby zrobić to, należy po prostu odmówić odebrania karty referendalnej.


Może Cię zainteresować.