Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Na festynie wspominali szkołę