piątek, 23 lutego 2024
Imieniny: PL: Damiana, Romana, Romany| CZ: Svatopluk
Glos Live
/
Nahoru

Młodzi na wagę złota | 05.12.2020

Młodzi widzą świat inaczej. Młodzi mają dobre pomysły. Tym kierowało się ostatnie Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków, kiedy przyjmowało uchwałę o powołaniu Rady Młodzieży. W środę Rada Kongresu Polaków zapaliła jej zielone światło. 

Ten tekst przeczytasz za 3 min. 30 s
Rada Młodzieży została powołana do życia podczas Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Fot. Norbert Dąbkowski

Rada Młodzieży ma działać na zasadzie ciała doradczego, które będzie m.in. pomagać Kongresowi Polaków w utrzymywaniu stałego kontaktu z jak najszerszym środowiskiem młodzieżowym. Dlatego też jego członkowie wywodzą się z różnych części Zaolzia oraz reprezentują różne organizacje, jak np. Harcerstwo Polskie, Sekcję Akademicka „Jedność” czy Kluby Młodych PZKO. Są wśród nich zarówno studenci uczelni wyższych, jak i uczniowie Polskiego Gimnazjum. – Rada Młodzieży nie jest grupą zamkniętą, nadal można zgłaszać do niej kolejne osoby, pisząc na adres e-mail: mprzywara@seznam.cz. Jestem przekonany, że będzie to z korzyścią dla sprawy – podkreśla kierownik Centrum Polskiego Kongresu Polaków, Michał Przywara, którego nowym zadaniem jest właśnie koordynacja działań nowo powołanego gremium.

Rada Młodzieży będzie się spotykać dwa razy w roku. Pierwsze posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie jeszcze przed świętami. Jego tematem będzie osobisty udział młodych w kampanii przed Spisem Powszechnym 2021. – Chodzi nam o to, żeby Rada Młodzieży ustosunkowywała się na bieżąco do tych problemów, którymi zajmuje się Rada Kongresu. Dlatego o konkretnych tematach kolejnych spotkań będziemy informowali młodych z wyprzedzeniem tak, by mogli sprawę przedyskutować w swoich środowiskach. Liczymy na to, że owocem tych spotkań będą ciekawe pomysły do zrealizowania – żywi nadzieję Przywara.

Kampania przedspisowa znalazła się w centrum zainteresowania również środowego posiedzenia Rady Kongresu Polaków. – Udało nam się załatwić na ten cel środki z Warszawy i to niemałe. Możemy liczyć na wsparcie zarówno w tym roku, jak i w następnym. Stąd moje podziękowania skierowane do ministra, Jana Dziedziczaka, i prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Mikołaja Falkowskiego, który pomógł nam w tej sprawie – mówi prezes Kongresu Polaków, Mariusz Wałach. Według Przywary, z Centrum Polskim, które jest odpowiedzialne za skuteczne przeprowadzenie kampanii, będzie z polecenia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” blisko współpracowała ekspert ds. kampanii w mediach społecznościowych, Anna Trzcińska.

Tematów środowych obrad było jednak więcej. Jednym z nich było wystosowanie pisma do hetmana województwa morawsko-śląskiego, Ivo Vondráka, w sprawie repliki słupa granicznego przed Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie. – List z siedmioma konkretnymi pytaniami odnośnie słupa granicznego wysłaliśmy do hetmana jeszcze przed wyborami. Wtedy otrzymaliśmy odpowiedź, że sprawą zajmą się nowe władze, a konkretnie nowy wojewódzki Komitet ds. Mniejszości Narodowych. Z uwagi na to, że nowe władze wojewódzkie już się ukonstytuowały, postanowiliśmy przypomnieć hetmanowi o tym problemie – wyjaśnia Wałach.

Inną ważną sprawą było uchwalenie wniosków, które wpłynęły z terenu, o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Zaolzia na czwarty kwartał. Z powodu „zamrożenia” życia kulturalnego w czasie pandemii zebrało się ich tylko siedem. Wszystkie zostały przyjęte. Fundusz przeznaczył na nie powyżej 255 tys. koron.

Skład Rady Młodzieży

Dorota Bartnicka, Adam Farny, Tomasz Franek, Stanisław Franek, Daniel Kacarov, Patrik Koch, Marek Konieczny, Agata Kozłowska, Marek Krzemień, Joanna Mitura, Dominik Poloček,Renata Polok.

 


 Może Cię zainteresować.