niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: PL: Bernarda, Martyny, Waleriana| CZ: Vincenc
Glos Live
/
Nahoru

Czeski Cieszyn: Kolejny most na Olzie na celowniku. Nowa kładka mogłaby powstać za 4 lata | 16.01.2023

Temat budowy kładki pieszo-rowerowej nad Olzą w rejonie mostu kolejowego pojawił się na wspólnym posiedzeniu burmistrzów i radnych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. To inwestycja, która ma spiąć realizowany przez oba miasta projekt „Ogrodu dwóch brzegów”. 

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
W ramach wspólnego projektu obu miast powstał most sportowy, który łączy tereny rekreacyjno-sportowe w Parku Pod Wałką i w okolicach Parku Sikory. Fot. Szymon Brandys

 

 

Wspólne spotkanie przedstawicieli obu miast, które w minionym tygodniu odbyło się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Domu Narodowym”, było okazją do zapoznania się ze stanem wspólnie realizowanych obecnie projektów (m.in. „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju”), wymianą aktualnych informacji, ale i zwrócenia uwagi na dokończenie trwających od lat przedsięwzięć. Do nich należy „Ogród dwóch brzegów” jaki miasta konsekwentnie realizują od 2006 roku. 

W ramach tego projektu powstały m.in. most sportowy łączący tereny rekreacyjno-sportowe w Parku Pod Wałką i w okolicach Parku Sikory, a także nagradzane w prestiżowych konkursach architektonicznych Open Air Museum. Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia radnych obu miast przedstawiciele Czeskiego Cieszyna skupili się na omówieniu budowy kładki pieszo-rowerowej nad Olzą na wysokości mostu kolejowego prezentując założenia tej inwestycji.

– Ta kładka zamknęłaby tę pętlę nabrzeży Olzy, czyli ogród dwóch brzegów. Dla nas to będzie podstawowy kierunek w celu zdobycia pieniędzy w ramach czesko-polskiej współpracy – powiedział burmistrz Vít Slováček.

Aktualnie w czeskocieszyńskim ratuszu przymierzają się do tego przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności trzeba opracować dokumentację projektową, znaleźć możliwości finansowania, napisać wniosek o potrzebne fundusze, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu wybrać firmę i rozpocząć budowę kładki. Patrząc realnie mieszkańcy obu miast z czwartej przeprawy przez Olzę (po mostach Przyjaźni, Wolności i sportowym) mogliby z niej skorzystać za 3-4 lata.

O ile Czeski Cieszyn jest odpowiedzialny za budowę kładkę przy moście kolejowym, o tyle miasto Cieszyn w ramach dokończeniu tego samego projektu zajmuje się budową drogi rowerowej w kierunku Hażlacha i Zebrzydowic, która ma łączyć się z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Aktualnie rozstrzygany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej tej drogi. Do lutego 2024 roku miasto ma czas na opracowanie wniosków o dofinasowanie z funduszy transgranicznych.

 Może Cię zainteresować.