czwartek, 8 czerwca 2023
Imieniny: PL: Ady, Celii, Medarda| CZ: Medard
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Program LIFE: Pieniądze na zmiany klimatu  | 14.01.2022

Władze województwa morawsko-śląskiego podpisały umowę z Unią Europejską na dotację z programu LIFE w wysokości 10 mln euro. Fundusze te zostaną wykorzystane na dziesięcioletni projekt, w ramach którego będą realizowane przedsięwzięcia ekologiczne.

Fot. canva.com
 
Ich celem ma być lepsza adaptacja miast i gmin w regionie na zmiany klimatyczne. 
Koszty projektu LIFE COALA zostały oszacowane na 410 mln koron. Europejskie fundusze pokryją 60 proc. wydatków.
 
Pieniądze z Unii zostaną przeznaczone przede wszystkim na działalność projektową, w mniejszym stopniu na realizację inwestycji. Będzie chodziło o lepsze wykorzystanie wody deszczowej, zmniejszenie smogu, zielone dachy i tym podobnie. 
Może Cię zainteresować.