Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Zasługują na wspólne upamiętnienie. Piloci z Zaolzia w polskich eskadrach RAF
 
Reklamuj się u nas