poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: PL: Bazylego, Bernardyna, Krystyny| CZ: Zbyšek
Glos Live
/
Nahoru

Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC już w sobotę. Znamy program | 16.04.2024

W najbliższą sobotę 20 kwietnia w Czeskim Cieszynie w Ośrodku Kultury „Strzelnica” odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC, na którym zostaną wybrane władze Kongresu na następną kadencję. W poniedziałek odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego. 

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
Cztery lata temu XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC miało miejsce w trzynieckiej „Trisii”. Fot. ARC
Podczas tego spotkania organizacyjnego dopinane były szczegóły związane z przebiegiem Zgromadzenia, które rozpocznie się w sobotę 20 kwietnia o 9.00, ale już od 8.00 będzie trwała rejestracja delegatów, gości i akredytowanych dziennikarzy. W związku z zapewnionym wyżywieniem przy rejestracji będzie pobierana opłata w wysokości 200 koron.

Na każdego delegata, prócz posiłku, będzie czekała teczka z materiałami przygotowanymi na Zgromadzenie.  Prowadzącym wydarzenie będzie Stanisław Folwarczny. Po oficjalnym rozpoczęciu Zgromadzenia o 9.00 i powitaniu gości nastąpią wybory: protokolanta, weryfikatorów protokołu, komisji mandatowej, uchwał i wniosków oraz komisji wyborczej. W tej części zostanie przedstawione sprawozdanie komisji mandatowej , a uczestnicy przyjmą porządek obrad i ordynację wyborczą. 

Między 10.30 a 12.00 przewidziano zgłaszanie kandydatów do Rady Kongresu Polaków i Rady Nadzorczej, a także odczytanie sprawozdań, ich przyjęcie i udzielenie absolutorium, czyli weryfikacja protokołu poprzedniego Zgromadzenia Ogólnego, a także Rady Kongresu XIII kadencji  oraz Rady Przedstawicieli KP i Rady Nadzorczej XIII kadencji.

Kolejną odsłoną wydarzenia będą przemówienia gości, przedstawienie listy kandydatów i ich autoprezentacja. Następnie zostaną przeprowadzone wybory, po których nastąpi przerwa obiadowa. Po powrocie do obrad uczestnicy wezmą udział w dyskusji, a następnie zapoznają się z wynikami wyborów. Zakończenie obrad zaplanowano w godzinach popołudniowych, ok. 14.00. 
Przypomnijmy, że według przyjętego we wrześniu 2023 roku projektu ordynacji wyborczej delegatów, organizacje zrzeszone w Kongresie Polaków w RC nominują następującą liczbę delegatów: 
  • Zgromadzenie Ogólne Macierz Szkolna w RC: 25 delegatów
  • Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC: 80 delegatów
  • Towarzystwo Nauczycieli Polskich: 22 delegatów
  • Harcerstwo Polskie w RC: 10 delegatów
  • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Sekcja Akademicka „Jedność”: 6 delegatów
  • PTTS „Beskid Śląski” w RC: 4 delegatów
  • Pozostałe organizacje: po 1 delegacie dla każdej organizacji
  • Sejmiki gminne delegują w sumie 45 delegatów 
  •  delegaci na podstawie statutu KP - 14 delegatów


Może Cię zainteresować.