piątek, 31 marca 2023
Imieniny: PL: Balbiny, Kamila, Kornelii| CZ: Kvido
Glos Live
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ
Ukazuje się od 1945 roku
Nahoru

Konsul na spotkaniu z posłami: „Zamknięta bramka bez płotu” | 15.06.2020

– Mamy zamkniętą bramkę bez płotu – obrazowo określiła aktualną sytuację na polsko-czeskiej granicy konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Dzisiejsze spotkanie posłów czeskiego parlamentu z prezesami największych polskich organizacji w RC zdominowało nowe rozporządzenie dotyczące przekraczania granicy czesko-polskiej na odcinku, gdzie region morawsko-śląski graniczy z polskim województwem śląskim. 

Główni uczestnicy spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie (od lewej): Mariusz Wałach, Helena Legowicz, Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Pavla Golasowská i Aleš Juchelka. Fot. DANUTA CHLUP
 
Dyplomatka określiła nowe zasady (niewpuszczanie przyjezdnych z województwa śląskiego bez negatywnych wyników testów na covid-19) za absurdalne – chociażby dlatego, że mieszkańcy Śląska mogą wjechać do RC przez inne przejścia graniczne. 
 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz była gospodarzem poniedziałkowego spotkania posłów czeskiego Parlamentu z prezesami największych polskich organizacji w RC oraz prasy. Omawiano dotacje na media mniejszościowe i kulturę, sprawę polskojęzycznych ceremonii ślubnych, pomysł powołania do życia Muzeum Zaolzia. 
 
W rozmowach uczestniczyli posłowie Parlamentu RC, którzy są członkami Stałej Sejmowej Komisji ds. Rodziny, Równych Szans i Mniejszości Narodowych: Aleš Juchelka (ANO 2011), przewodniczący Komisji oraz Pavla Golasowská, jej wiceprzewodnicząca. Oboje mieszkają w naszym regionie – Golasowská w Trzyńcu, Juchelka w Ostrawie. Ich partnerami w rozmowach byli prezesi Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego i Kongresu Polaków – Helena Legowicz i Mariusz Wałach. W obradach uczestniczyły także przedstawicielki polskich mediów w RC: Halina Szczotka, redaktor naczelna „Zwrotu” oraz Danuta Chlup, redaktor „Głosu”. 

Golasowská poinformowała, że w tym roku udało się podnieść kwotę dotacji na media mniejszościowe o ok. 4 mln koron w stosunku do pierwotnego planu. Przyznała, że na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłości. Wałach podziękował posłance za jej aktywność na polu nowelizacji ustawy o metrykach, która miałaby na powrót umożliwić przeprowadzanie cywilnych obrzędów ślubnych także w języku polskim. 

Helena Legowicz przedstawiła zamysł utworzenia Muzeum Zaolzia, który nabiera na aktualności w bieżącym roku, kiedy to obchodzimy stulecie podziału Śląska Cieszyńskiego. Oboje prezesi są zgodni co do tego, że optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie ekspozycji nt. Zaolzia i polskiej mniejszości w ramach Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie. Temat ten zostanie poruszony w październiku na Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków. Posłowie byli gotowi poprzeć tę inicjatywę w rozmowach z władzami województwa morawsko-śląskiego, które jest organem założycielskim muzeum. 


Obszerną relację ze spotkania zamieścimy w piątkowym papierowym wydaniu „Głosu”. Może Cię zainteresować.