piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: PL: Brunona, Jana, Wery| CZ: Bořek
Glos Live
/
Nahoru

Na biegówkach (aji pieszo) po polsku | 08.10.2019

Lecym do kopca i dyszym jak damfula. Ni, tym razym nie naganióm owce. To jyny naszo Ania dostała na dzisio od trenerki naporynczóny „lekki” bieg (tak z godzinke) i tóż żech se powiedzioł, że polecym z nióm. No toch se doł! 

Ten tekst przeczytasz za 6 min. 45 s
Fot. Norbert Dąbkowski
 
Anula, cało rada, że nie musi gónić sama, chyciła sie kónwersacyji już od startu. Nejprzód było trzeba wybrać i omówić  trase biegu. Czy dalij polecymy pod Soszów ku Stańkuli i na Zomiónszy abo cestóm kole Rusnoka przez Zorolny pod Łysóm Góre. Zaczyno pokrapować i Ania zdecydowała, że wybierymy tóm drugóm trase. Je krótszo i po lepszej ceście, ale za to wiyncyj do kopca. I tóż my skryncili na mostek przez Strzelme ku Zorolnymu. Zaroz za mostkym se Ania prawi „Na wyrchu bedymy za patnost minut”, potym sie ale podziwała na mnie i dodała „No, dzisio za dwacet”. No to mnie nasmoliła! Przidowóm do kroku, a óna se dalij leci i wykłodo jakoby nic. Jo przechodzóm z doteraźniejszych odpowiedzi półzdaniami na reżim „ja” abo „ni”, a potym już jyny przikiwujym abo kryncym głowóm. Ania sie isto zorientowała, że już mnie mo na łopacie, bo sie zaczła wypytować jaki to było oto na dożynkach w Wiśle, kaj my z Jankym i Basióm Kędziorami i Franckym Kawulokym ukazowali jako sie robi syr na sałaszu i jako sie na strugacej stolicy struże ozymbce do łorstwi. Teraz ale czujym jako sie mi skraco krok, jako mi tchu chybio a wroz z siłami tracym resztki chłopskigo i ojcowskigo „hónoru”. I tóż w kóńcu powiadóm do Ani: „Leć se dalij swoim tympym na wyrch a potym sie wróć po mnie, bo jo już muszym spómalić.” A ta szelma mi jeszcze prawi: „Dobre tato, ale nie przestowej lecieć!”.
 
Spómaliłech i dziwóm sie, jako Anula gzuje do kopca. Dyć oto to było jeszcze małe dziecko a teraz już ji cióngnie na sztyrnoście roków. Spóminóm jako prowie tyndy my jeszcze niedowno smykali dziecka na Czantorie pieszo abo aji na kołach. Danka wiózła w siodełku Jasia, kiery skoro dycki usnył ledwo sie go przikurtowało i trzeba było z nim łopaternie jechać, coby mu głowa nie klimbała z jednej stróny na drugóm. Jo w siodełku mioł Anie, co mi za plecami bez ustanku po słowiacku śpiywała „Ej, na tarki, na tarki…”. Macio już mioł swój mały bicykiel, ale jeszcze nie poradził dobrze udziyrżeć balanc i tóż żech go też za sobóm cióngnół na rułce-aligatorce. Już móg sóm pedajlować i kapke mi pómóc, ale to go bawiło jyny chwile a potym sie wióz i wymyśloł gupoty. W nejbardzi strómym podjeździe zwyknył naroz zahamować i jeszcze sie śmioł, że tata przi tym stracił balanc. No, nie zatłókli byście go? Spóminóm na to noszyni, smykani, cióngniyni dziecek do kopca, na to posłóchani jejich kwiańczynio, na obiecowani, że na wyrchu cosi dostanóm. Spóminóm czakani na te chwile, kiej dziecka kapke urosnóm i pudóm se same wedle nas. I… tej chwili my sie nie doczkali.  Naroz nas dziecka przedbiygły i pognały do przodku, coby jyny od czasu do czasu sie ku nóm obrócić i zaholofić „Kajście sóm?” abo „Czymu idziecie tak pómału?”.

 
 
 
Muszym zaś kapke przidać, bo widzym, że Anula już sie wraco i za chwile mnie uwidzi. Mo teraz dobróm forme łata. Kiejsi tu w Nydku skokała na skijach, teraz przeszli wroz z Jasiym na biegówki, kaj je przeca jyny o cosi miynsze ryzyko, że skryncóm karki i już od roku gónióm za klub Ski Mosty. Teraz współpracujóm aji dziynki wsparciu finansowymu z Funduszu Rozwoju Zaolzia z klubym sportowym NKS Trójwieś Beskidzka z gminy Istebna w ramach projektu „Na biegówkach po polsku”. Projekt tyn wymyśliła i spisała moja siostra Basia Byrtus, coby dziecka ze Ski Mosty mógły w wiynkszym stopniu skorzystać z przefajnych warunków treningowach na Kubalónce i coby w czasie wspólnych treningów z kolegani z Istebnej potrenowali aji polskóm mowe. W ramach projetu ski-mostorski dziecka były pod kóniec wakacji na zgrupowaniu w Istebnej a przed tym absolwowały wspólnie z kamratami z Trójwsi zgrupowani w Tatrach na Sztrbskim. Widać, że po tych treningach sie poprawiła jejich kondycja, i to nie jyny fizyczno, ale aji jynzykowo. 
 
Nasze dziecka już nie bieróm na trening „koleczkowe” ale „nartorolki” a i chodź se myślym, że tu u nas dalij bedóm „mazać skije”, to se swobodnie poradzóm pomówić o „smarowaniu nart” z kolegami z Polski.  Myślym też, że ta współpraca je ważno aji dlo dziecek z polskich klubów i móm nadzieje, że już teraz sie na nasze dziecka nie bedóm przi zawodach dziwać jako na jakichsikej zagranicznych intruzów, co im ubiyrajóm punkty do rankingów a ponikiedy aji miejsca na stopniach zwyciynzców, ale jako na kolegów spoza granicy, co majóm taki same zainteresowania, mówióm takim samym jynzykym a wzajemno konkurencja może być motywujónco dlo jednych i drugich. A współpraca idzie dalij. Adam Puczok z Mostów już na codziyń trenuje z Istebniokami, a coby móg ich reprezentować aji na zawodach krajowych, to Pieter, jego tata, już sie staro o wyrobiyni Karty Polaka. Wygrzeboł już skóndsi swoje świadectwa ze szkoły a dlo pewności sie nauczył słowa aż piynciu zwrotek Mazurka Dąbrowskigo. (Szanowna Pani Konsul, jeśli Pani czyto Głos, to proszym go tam dogłymbnie przeegzaminaować.) W kubie Ski Mosty przeważajóm dziecka z polskich szkół. Tako samo sytuacja je aji w dolno-łómniańskim klubie sportowym. Pod tym wzglyndym Zjazd Gwiaździsty robi dziwy, bo coby sie jak nejlepij uplasować na tej zimowej olimpiadzie zaolziańskich szkół, to dlo dziecek bywo czynsto głównóm motywacjóm, coby sie stali człónkami klubu sportowego. Dalij to owocuje na arenie krajowej a ponikiedy aji miyndzynarodowej. Ze Ski Mosty czeskimi mistrzyniami we swoich kategoriach  zostały już Ewa Szotkowska i Jola Byrtus a Karolina Kohut wywalczyla mistrzowstwo Polski. Dotyczy to nie jyny biegaczy, ale aji zjazdowców. Dyć jako fajnie sie teraz darzi naprzikład Michałowi Staszowskimu w slalomie. Wielkóm zasłóge w tym majóm przede wszystkim trenerzi czy trenerki. W naszym klubie to je Dorota Zogata, na codziyń nauczycielka polskij podstawówki w Wyndryni, co po lekcjach góni z dzieckami po kopcach a przed zawodami im ponikiedy aż do północy skije maże. U Łómnian podobnóm role pełni Beata Kluz. Na zawodach ski-Mościorze i Łómnianie siedzóm zazwyczaj pod jednym namiotym, kaj sie mówi po naszymu.
Nareszcie my dolecieli na Dziół pod Łysóm Góre. Teraz już to bedzie z kopca. Móm nadzieje, że sie mi podarzi chycić dech, i że z Anióm przi biegu uż zaś aji kapke pomówiym. Tak jako sie patrzi. Po naszymu, po polsku.

Słowniczek: damfula – maszyna parowa, balanc – równowaga.
 
Podziękowanie: Rodzice członków klubu sportowego SKI Mosty, dziękują Funduszowi Rozwoju Zaolzia za wsparcie finansowe projektu „Na biegówkach po polsku”.
 Może Cię zainteresować.