czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: PL: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama| CZ: Ferdinand
Glos Live
/
Nahoru

Michoł na Nowy Rok | 01.01.2020

Na szczynści, na zdrowi, na tyn Nowy Rok, cobyście sie dobrze mieli po caluśki 2020 rok! Kolynda! 

Ten tekst przeczytasz za 2 min. 15 s
Fot. Norbert Dąbkowski
 

Coby sie darziło, wszycko sie mnożyło 
i przez to wóm kupe dobra przibyło.

Kolynda!

Byście mieli tela cieliczek, kiela je w lesie jedliczek,
tela byczków, kiela w lesie smreczków,
tela prosioków, kiela po snozach krzoków,
tela kóz, kiela je w lesie brzóz,
tela owiec, kiela w mrowisku mrowiec,
tela kur, kiela je na niebie przi burzi chmur,
a coby sie wóm ty kury nie nudziły
i każdego dnia
po trzi wajca 
z dwiyma żółtkami znosiły.

Kolynda!

Cobyście też mieli tela gynsi, kiela je na strómach gałynzi,
tela trusioków, kiela je dni w roku
i tela kaczek, kiela mocie w zyngrubie … substancji organicznych.

Kolynda!

W polu, coby sie wóm też darziło,
zboże jako las wysoki było.
Kolynda!

Był szumny jynczmiyń i pszynica,
żyto, owies aji krzica.
Kolynda!

Coby wóm ziymioków nie żrała mandelinka,
a kapusty gónsiónki od motyla bielinka.
Kolynda!

Cobyście se tu w dostatku żyli,
ale z rozumym jedli i pili.
Kolynda!

A jydzcie też aji suszóne borówki
i w nocy nie otwiyrejcie dwiyrze od lodówki,
byście potym zpod pierziny ku ranu 
nie wypuszaczali tela tego metanu,
coby ta naszo planeta też sie dobrze miała
i już sie dalij nie ocieplała.
Kolynda!

Coby w potokach dość było wody,
a miyndzy ludźmi nie brakło zgody.
Coby sie żodyn nie wadził z nikim,
baba z chłopym, 
Polok z Czechym 
ani polityk z politykym.
Kolynda!

Coby my żyli w czasach wiesiołych
i nasze dziecka sie radośnie śmioły! 
Coby my żyli w czasach spokojnych 
i nigdzi na świecie nie było wojny!
Kolynda!

Coby też Głos stoł jyny trzi koróny
i dało sie w nim czytać aji ty felietóny.
Kolynda!

Niech se też czynścij uswiadomiómy
jako sie teraz dobrze mómy,
bo jako powiado pani Janiczkowa:
„Dzisio – to jyny fany wywiesić i tańcować."
Kolynda!

Tóż grejmy, śpiywejmy i tańcujmy,
ze żywota sie radujmy
i Panu Bogu za to wszycko dziynkujmy.
Kolynda!

Używejmy se nasze szczynśliwe lata,
ale też dlo prawnuków szanujmy świata.
Kolynda!

Niech nóm to pobogosławi Świynty Jón,
a na kóniec Pón Bóg sóm.
To Bóg dej!


Może Cię zainteresować.